NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyeremény átadása: megbeszélés alapján küldjük postai úton

 

Fontos: Mind a négy feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy megnyerhesd a képen látott nyereményeket!

A nyertes sorsolása a posztot kedvelők között történik!

1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője Balassa Klaudia E.v.

(Nyilvántartási szám: 54021958, adószám: 54355039-1-39, székhely: HU- 8598 Pápa, Park utca 72.), (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.


2. Részvételi szabályzat 
2.1. A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, melyben a játékos vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook) a játék időtartama alatt „Like” („Kedvelés”) kapcsolatot alakít ki az Szervező “Laud” elnevezésű Facebook oldalával és az O's Rainbows oldallal, valamint a  nyereményjátékról szóló posztjával. A nyertest a Laud Facebook követői között sorsolja ki a Szervező 2020. november 2-án, este. A nyereményjátékot és a sorsolást a Facebook a socialwinner.besocial.hu rendszerén keresztül bonyolítja, de ahhoz a Facebooknak és a socialwinner.besocial.hu-nak nincs köze. Jelen nyereményjátékot a Facebook  semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.


2.2. A nyereményjátékban azok a 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek és kommentelnek jelen posztban.


2.3. A nyertes köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerülhessen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

 
2.4.A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható.

A nyeremény:

  • O's Rainbows x Laud Szivárvány babakártya, 24 darabos csomagban, kislány babának

  • O's Rainbows x Laud Szivárvány babakártya, 24 darabos csomagban, kisfiú babának

  • bővebben: itt


3. A nyereményjáték ideje 
2020. október. 23. 11:00 órától 2020. november 2. 17:00 óráig

4. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása: 
A sorsolást a Laud bonyolítja le a fenti időpontban a socialwinner.besocial.hu keresztül.
A szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás napján a Facebook felületén poszt formájában értesíti. A nyertesnek a poszt kihelyezésétől számított 24 órán belül kell jelentkeznie a balassaklaudia@gmail.com e-mail címen. Ellenkező esetben a nyeremény a szervező tulajdonában marad.

 
5. Adatkezelés 
5.1. Az adatkezelésre a www.laud.shop oldalon feltöltött Adatkezelési szabályzatban leírtak az irányadók.


A kezelt adatok köre:
A nyereményjátékban résztvevők neve, facebook oldala. Illetve a nyertes telefonszáma és e-mail címe.
A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.


5.2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvétele.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 


6. Adattovábbítás 
6.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy a Facebook oldalán (Laud) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra. 


6.2. A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán.


7. Záró rendelkezések 
7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a Facebook oldalán.


7.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.


7.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá. 


Pápa, 2020. október 22.

Laud